تعیین نصاب معاملات سال ۹۸

حد نصاب معاملات کوچک

هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1398 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد.

نصاب معاملات سال 98

براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲۸۰ ریال، معین شد.

افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

ماده 3 قانون برگزاری مناقصات

معاملات ازنظرنصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1 -معاملات کوچک : معاملاتی مهبه قیمت ثابت سال 1382 کمترازبیست میلیون (000،000،20 (ریال باشد.

2 -معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده واز ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوزنکند.

3-معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره1 :وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است درابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهادنماید.

تبصره2 :مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ موردمعامله ودر معاملات عمده مبلغ برآوردی واحـد متقاضـی معاملـه می باشد.

تبصره 3 :مبلغ یا برآوردمعاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی کـه بـه طـور متعـارف یـک مجموعـه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.

ارسال تجمیعی آمار معاملات

مطابق ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شو

با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال 1398 متوان معاملات کمتر از یک میلیون و ششصد و چهل هزارتومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود .

ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

حد نصاب ثبت اموال

مطابق ماده 12 مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می توان آن را به عنوان هزینه ثبت نمود .

ماده 12- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

اشتراک گذاری
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

WhatsApp chat

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account