ثبت نام | ورود

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ سازمان امور مالیاتی


سازمان امور مالیاتی در طی بخشنامه 200/99/509 مورخ 20 خرداد 1399 نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی را اعلام نمود .

مطابق این بخشنامه اوراق قطعی شده تا پایان دی ماه 1398 به شرط آنکه بدهی خود را تا پایان خرداد 1399 پرداخت نمایند می توانند از بخشودگی جرایم تا میزان 90 درصد برای شرکت های تولیدی و 80 درصد برای سایر مودیان استفاده نمایند .

هم چنین برای اوراق مالیاتی که در حدفاصل بهمن 1398 لغایت پایان خرداد 1399 قطعی شده باشند به شرط آن که بدهی خود را تا پایان تیرماه تسویه نمایند می توان به میزان 100 درصد بخشودگی استفاده کرد .

هم چنین بابت اوراق قطعی شده از اول تیر ماه 1399 به شرط پرداخت بدهی حداکثر تا یک ماه نیز می توان از 100 درصد بخشودگی استفاده کرد .

بخشنامه 200/99/509

در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13 اردیبهشت  1399 موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ  24 اردیبهشت 1399  که مقرر می‌دارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.
همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران بخشی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود.


ماده ۱-

بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می‌باشد.
الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ 31 خرداد 1399 برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)
ب) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1 بهمن 1398 تا تاریخ 31 خرداد 1399 حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد
ج) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1 تیر 1399 حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد
تبصره ۱ – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دوره‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌گردد.
تبصره ۲- مهلت‌های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 31 تیر 1399 و 31 مرداد 1399 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌گردد.
۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌های اغذیه فروشی‌ها
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و در پایی
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
۵- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
۶- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای
۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
۸- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی


ماده ۲-

مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.
تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.


ماده۳-

اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات یا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می‌باشد.


ماده ۴-

در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.


ماده ۵-

مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می‌باشند و با به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد


ماده ۶-

ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده ۷-

محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.


ماده ۸-

شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می‌باشد.

لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد.

در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف می‌گردد.


ماده ۹-

مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود


ماده ۱۰-

مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.


از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می‌گردد.

بخشنامه-200-99-509-سازمان-امور-مالیاتی
اشتراک گذاری
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
درج تاریخ سی و یکم در چک در ماه سی روزه چگونه است؟
Neshat shahverdi
کسی میتونه اینو برام سریع حل کنه گیرم
abbas tavakoli
تفاوت پیش پرداخت و علل الحساب در حسابداری چیست؟
Neshat shahverdi
سلام - مفاصا حساب به چه معنی می باشد و اینک چرا و به چه دلیل کارفرما از پیمانکاران خود […]
سلیمانی
با سلام و خسته نباشید لطفا بفرمایین     ثبتهای حسابداری  ضایعات در روش داذمی
احمد پارسا
ردیف پیمان چیست و در مورد آن توضیح دهید .
پویا
با سلام و تشکر ... اگر هزینه ای در سال تحقق پیدا کند در همان سال شناسایی میشود ولی اگر […]
فائزه بابادوست
با سلام و عرض ادب لطفا اگر فایل پی دی اف دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک نشریه ۱۵۰ سازمان حسابرسی […]
مجید طالبی گل
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account