ثبت نام | ورود

تمدید مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

با توجه به بند 9 بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم تا پایان بهمن 1399 تمدید گردید.

مطابق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مودیان مشمول این ماده تا 3 ماه بعد از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد خود مهلت جهت تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده خود به سازمان امور مالیاتی را دارند .

با توجه به این که مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا پایان مرداد و برای اشخاص حقوقی تا پایان شهریور 99 تمدید شده بود لیکن اشخاص حقیقی تا پایان آبان و اشخاص حقوقی تا پایان آذر برای تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده خود به سازمان امور مالیاتی مهلت داشته که با توجه به بخشنامه 200/99/66 تا پایان بهمن برای اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید گردیده است .

اشخاص مکلف به ارائه صورت های حسابرسی شده

در خصوص شرکت های ملزم به حسابرسی سازمان امور مالیاتی بخشتامه ای به شرح ذیل دارد همچنین برای ارسال این گزارش مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم  تا سه ماه بعد از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی فرصت وجود دارد .

به طور مثال برای شرکت های که تا پایان تیر ماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند می بایست تا پایان مهر نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی خود اقدام نمایند .

جریمه عدم ارسال گزارش حسابرس در موعد مقرر معادل بیست درصد مالیات متعلق می باشد .

اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
شماره: ۱۸۳۰۶/۲۰۰
تاریخ: ۱۸/۰۹/۱۳۹۱
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند:
۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
۲- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
۳- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
۴- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
۵- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
۶- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد.
منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد.
شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

 لازم به ذکر است که در اصلاحیه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ بند ۶ بخشنامه اصلاح و مبلغ جمع درآمد به ۵۰ میلیارد ریال و جمع دارایی ها به ۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است .

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح می باشد :

ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ –صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

اشتراک گذاری
۲ دیدگاه
 1. خدا 2 ماه ago

  سلام
  آیا شرکتی که سال ۹۹ ثبت شده موظف هست گزارش حسابرسی ۹۹ برای مناقصه بالای ۶۵۰۰۰۰۰ تومان بیاره؟

  • Author
   رضا مهرپویا 2 ماه ago

   اگر منظورتون الزام ارائه گزارش به سازمان امور مالیاتی هست که این بستگی به زفقم فروش و یا جمع دارایی های شما در سال ۹۹ دارد .
   به طور کلی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در سال ۹۹ مبلغ درآمد آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال و یا مجموع دارایی های آن ها بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد ملزم به ارائه صورت های مالی می باشند .
   اگر منظور ارائه صورت های مالی به جهت شرکت در مناقصه به کارفرما می باشد که این موضوع بستگی به کارفرما و شرایط پیمان دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
سلام وقتتون بخیر تو حسابداری مربوط به واردات کالادرآمد حاصل از فروش و حساب سود و زیان با چه حساب […]
whatsApp user
سلام شبتون بخیر کسی هست ک به حسابداری و حسابرسی در بخش عمومی مسلط باشه؟ ممنون میشم به ایدی تلگرامم […]
abbas tavakoli
ایا اوقات صرف غذا و استراحت جز ساعات کار کارگر حساب میشود؟
روشا خرم تاش
با سلام اگر جواب این سوال را زود بفرمایید ممنون میشوم اطلاعات پیمان شماره ۲۰۰ دفاتر پیمانکاری امین به شرح […]
Mahan
تعداد مرخصی در سال تمام شده و بیش از آن استفاده شده است را چگونه محاسبه می شود؟
ليلا محمدى
کارت بانکی خود را چگونه باید در سامانه شاپرک ثبت کنم
رامین مجنونی
برای اعتراض به اوراق قطعی مالیات در کمیسیون ماده ۲۵۱ چگونه باید عمل کرد؟
Neshat shahverdi
درصدی که بابت حق بیمه از پیمانکاران کسر می شود چند درضد می باشد ؟
پویا
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account