رزومه من
ثبت نام | ورود

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

یادگیری و آشنایی با تکالیف مالیاتی از آنجا مورده اهمیت می باشد که عدم توجه و انجام ندادن آنها باعث تعلق جرایم و مشکلات مالیاتی برای شرکت ها می شود .

از طرفی هنگامی که شما چک لیست تکالیف مالیاتی را تهیه می نماید و آنها را در موعد مقرر قانونی انجام می دهید این اطمینان خاطر را دارید که در هنگام رسیدگی مالیاتی کمترین مشکل را داشته و به بهترین نحو امور محوله حسابداری را انجام داده اید .

از طرفی دیگر هنگامی که برای اولین بار حسابداری یک شرکت را می پذیرید ، چک و کنترل کردن لیست تکالیف مالیاتی به شما کمک می کند تا بهتر و بیشتر با شرکت مد نظر آشنا شده و مخاطرات مالیاتی آتی آن را شناسایی نمایید .

تکالیف مالیاتی شرکت ها

 1. پرداخت حق تمبر ثبت و یا افزایش سرمایه
 2. پلمپ دفاتر قانونی
 3. تشکیل پرونده مالیاتی
 4. ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 5. صدور فاکتور فروش بابت کلیه معاملات
 6. تحریر دفاتر قانونی
 7. ارسال اظهارنامه مالیات بر حقوق پرسنل
 8. ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 9. ارسال گزارش خرید و فروش فصلی
 10. کسر و پرداخت مالیات بر اجاره پرداختی
 11. ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد
 12. ارائه گزارش حسابرسی صورتهای مالی
 13. ارائه اسناد ، مدارک و دفاتر قانونی جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق

 

 • پرداخت حق تمبر ثبت و یا افزایش سرمایه

اولین مورد از تکالیف مالیاتی شرکت ها که بعد از ثبت شرکت می بایست انجام شود پرداخت حق تمبر ثبت سرمایه می باشد .

اشخاص حقوقی می بایست مطابق ماده 48 قانون مالیات های مستقیم  ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند.

ضمنا در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایندنیز  مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.

همچنین مطابق ماده 51 قانون مالیات های مستقیم  در صورت عدم پرداخت حق تمبر در موعد قانونی  معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می گردد.

قابل ذکر است به  موجب ماده 27  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر معاف می باشند.

 • پلمپ دفاتر قانونی

دومین مورد از تکالیف مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی می باشد .

همواره قبل از شروع سال مالی می بایست نسبت به پلمب دفاتر قانونی اقدام نماییم البته برای شرکت ها ی تازه تاسیس تا 60 روز تاخیر در پلمب دفاتر قانونی قابل قبول می باشد .

بر اساس ماده ۶ قانون تجارت ، کلیه اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت برای اظهار هزینه و درآمد خود به سازمان امور مالیاتی نیاز به دفاتر قانونی دارند که این دفاتر در قانون تجارت شامل دفاتر روزنامه و کل و دارایی و کپیه می باشند

از بین این دفاتر فوق الذکر دفتر روزنامه و کل در حال حاضر استفاده می شود و می بایست قبل از شروع سال مالی پلمپ شود .

به عنوان مثال دفاتر سال 1400 از یک فروردین 99 تا پایان اسفند 99 مهلت پلمب دارد البته با در نظر گرفتن زمان لازم برای پروسه اداری درخواست و پست دفاتر تا تحویل آن به متقاضی

برای شرکت های تازه تاسیس مطابق بند ۹ ماده ۶ آیین نامه تحریر دفاتر برای پلمپ دفاتر  تا دو ماه تاخیر قابل قبول می باشد .

برای مطالعه بیشتر به مطالب زیر مراجعه نمایید :

ایین نامه تحریر دفاتر

نحوه پلمپ دفاتر قانونی

 • تشکیل پرونده مالیاتی

سومین مورد از تکالیف مالیاتی می باشد که انجام تشکیل پرونده مالیاتی برای انجام باقی تکالیف مالیاتی الزامی می باشد .

اشخاص حقوقی مکلف اند بعد از ثبت شرکت نسبت  به تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند .

تشکیل پرونده مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir  انجام می گیرد و برای امکان ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل ، ارسال امار معاملات فصلی و اظهارنامه مالیات بر درامد ثبت نام و تشکیل پرونده در این سامانه الزامی می باشد .

 • ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مالیاتی مکلف می باشند برای انجام تکالیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سامانه www.evat.ir  ثبت نام و تشکیل پرونده دهند .

مطابق بند 1 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده جریمه عدم ثبت نام معادل 75 درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام می باشد .

 • صدور فاکتور فروش بابت کلیه معاملات

اشخاص حقوقی مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

دقت شود درصورتی‌که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) قانون مالیاتها باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

 • تحریر دفاتر قانونی

۱- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

۲- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند .

۳- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی­ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

۱-۳- استفاده از نرم­افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.

مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم­افزار مورد استفاده با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین­های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

۴- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

۵- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

۶- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

۷- دفاتر و اسناد حسابداری می­بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

۸- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین­نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

۹- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

۱۰- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش­های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب­ها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

۱۱- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

۱۲- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می­شود..

 • ارسال اظهارنامه مالیات بر حقوق پرسنل

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم  محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد و از طریق سامانه www.tax.gov.ir  به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند .

همچنین دقت شود که پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیاتها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) می باشد .

مواد 84 تا 86 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد :

ماده ۸۴ -میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

ماده ۸۵ -نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)  و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ۳ ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

 • ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مکلف می باشند که ظرف مدت 15 روز بعد از هر فصل نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند .

به عبارتی دیگر مشمولین این مالیات می بایست سالانه چهار اظهارنامه برای فصول بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ارسال نمایند .

 • همچنین برای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار تا 15 تیر
 • اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 15 مهر
 • اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز 15 دی
 • و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان تا 15 فروردین فصت وجود دارد که با توجه به تعطیلات 15 روز اول فروردین معمولاً فرصت ارسال  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان تا پایان فروردین تمدید می گردد .

ارسال این اظهارنامه از طریق سامانه www.evat.ir  انجام می شود .

عدم ارایه اظهارنامه مالیات بر ارش افزوده جریمه ای معادل 50 درصد مالیات متعلق در بر خواهد داشت .

 • ارسال گزارش خرید و فروش فصلی

سالانه 4 دفعه و به ازای هر فصل می بایست گزارش کلیه معاملات شامل آمار خرید و فروش صادرات و واردات و قرارداد ها را در سامانه www.tax.gov.ir  به تفکیک هر یک از اشخاص وارد نماییم .

برای ثبت امار معاملات در سامانه نیاز به کد اقتصادی و شناسه ملی افراد داریم .

برای معاملات کمتر از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک می توانیم معاملات رو بصورت تجمیعی ثبت نماییم .

حد نصاب معاملات سال 99

به طور مثال برای سال 1399 که حد نصاب معاملات کوچک 45.000.000 تومان می باشد معاملات کمتر از 2.250.000 را می توانیم بصورت تجمیعی ارسال نماییم .

برای ارسال آمار معاملات فصلی تا 45 روز بعد از پایان هر فصل فرصت وجود دارد .

 • گزارش خرید و فروش فصل بهار تا 15 مرداد
 • گزارش خرید و فروش فصل تابستان تا 15 آبان
 • گزارش خرید و فروش فصل پاییز 15 بهمن
 • گزارش خرید و فروش فصل زمستان 15 اردیبهشت

جریمه عدم ارسال به موقغ آمار معاملات یک درصد مبلغ مجموع معاملات می باشد .

 • کسر و پرداخت مالیات بر اجاره پرداختی

به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی مکلف می باشند مبلغ مالیات بر اجاره را از اجاره بهای پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و به موجر رسید پرداخت نمایند .

پس از کسر ۲۵ درصد اجاره بها به عنوان هزینه های قابل قبول الباقی مشمول مالیات بوده و نرخ آن بستگی به موجر دارد ، در صورتی که موجر حقوقی باشد مطابق نرخ ماده ۱۰۵ معادل بیست و پنج درصد و در صورتی که موجر حقیقی باشد مطابق نرخ ماده ۱۳۱ می باشد .

جریمه عدم پرداخت مالیات بر اجاره  مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر در پرداخت می باشد .

برای پرداخت مالیات بر اجاره تا پایان ماه بعد فرصت وجود دارد به طور مثال برای پرداخت مالیات بر اجاره فروردین تا پایان اردیبهشت مهلت مجاز پرداخت می باشد .

 • ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد

کلیه اشخاص حقوق مکلف می باشند که ظرف 4 ماه ازز پایان سال مالی خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نمایند .

نرخ مالیات اشخاص حقوقی 25 درصد می باشد .

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر درامد 30 درصد و غیر قابل بخشش می باشد .

 • ارائه گزارش حسابرسی صورتهای مالی

شرکت های که جمع درآمد آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال و یا جمع دارایی ها بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد مکلف می باشند ظرف 3 ماه از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی خود به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند .

به طور مثال برای شرکت های که تا پایان تیر ماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند می بایست تا پایان مهر نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی خود اقدام نمایند .

جریمه عدم ارسال گزارش حسابرس در موعد مقرر معادل بیست درصد مالیات متعلق می باشد .

شرکت های ملزم به حسابرسی مالی

 • ارائه اسناد ، مدارک و دفاتر قانونی جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق

بعد از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه تا یک سال بعد از آن برای رسیدگی به دفاتر از سوی سامان امور مالیاتی فرصت وجود دارد .

سازمان امور مالیاتی می بایست حداقل هفت روز قبل از موعد رسیدگی به طور کتبی آن را مودی مالیاتی اطلاع دهد .

جریمه عدم ارایه دفاتر قانونی بیست درصد مالیات متعلق می باشد .

 

اشتراک گذاری این مطلب :
۴ دیدگاه
 1. ناشناس 3 سال ago

  عالی

 2. مریم بیگی 3 سال ago

  با سپاس برای بنده ک تازه با اصطلاح ها دارم آشنا میشم عالی بود

 3. الهام 2 سال ago

  عالی عالی عالی

 4. جواد 2 سال ago

  خیلی ممنون – جامع و کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
سلام میشه لطفا راجع به حسابرسی تقلب مختصر توضیحی بفرمایید؟
نگار قاطعی نوتاش
ایا ماکرو نویسی در اکسل برای حسابداری هم کاربرد دارد ؟
آزاده محمدی
چه شرکت هایی مکلف به حسابرسی مالی می باشد ؟
شبنم شیخ
روش های نگهداری موجودی کالا چیست ؟
رعنا نوبخت
با سلام من  به مدت ۶ سال هست که آموزشگاه موسیقی دارم هیچ تکالیف مالیاتی انجام ندادم و معاف هستم […]
شبنم شیخ
سلام وقت بخیر در ارسال اظهار نامه ارزش افزوده قسمت واردات چه مبالغی رو باید ثبت کنیم فقط مبلغ برگه […]
محمد فتحی
شرکت ما در تیر ماه امسال شروع به فعالیت خودش کرده و من سوالاتی در این خصوص از شما داشتم […]
ندا کیهانی
سلام - مفاصا حساب به چه معنی می باشد و اینک چرا و به چه دلیل کارفرما از پیمانکاران خود […]
سلیمانی
پیشنهاد مقاله
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account