رزومه من
ثبت نام | ورود
تمام لغت ها:

کالا

معادل لغت : Commodity

کمیته تدوین روشهای حسابداری

معادل لغت : committee on accounting procedures (cap)

هزینه های ثابت تعهد شده

معادل لغت : committed fixed expenses

مخارج تعهد شده

معادل لغت : committed cost

تعهدات

معادل لغت : commitments

تعهد

معادل لغت : commitment

درصد کمیسیون

معادل لغت : commission rate

کارمزد / حق العمل

معادل لغت : Commission / Wage

کارمزد/ حق العمل

معادل لغت : Commission

سند تجاری

معادل لغت : commercial paper

اعتبار تجاری

معادل لغت : commercial credit

تئوری مدیریت

معادل لغت : commander theory

تاییدیه حسابرس

معادل لغت : comfort letter

ادغام کردن قرارداد ها

معادل لغت : combining contracts

اهرم مرکب

معادل لغت : combined leverage

صورتهای مالی ترکیبی

معادل لغت : combined financial statements

دفتر روزنامه چند ستونی

معادل لغت : columnar journal

قیمت گذاری تبانی شده

معادل لغت : collusive pricing

تبانی

معادل لغت : collusion

سیاست وصول مطالبات

معادل لغت : collection policy

روش وصول

معادل لغت : روش وصول

وصولی از مشتریان

معادل لغت : collection from customers

وصول

معادل لغت : Collection

قابلیت وصول

معادل لغت : collectability

اوراق قرضه امانی رهنی

معادل لغت : collateral trust bonds

شاخص های همزمان

معادل لغت : شاخص های همزمان

ضریب تغییر

معادل لغت : coefficient of variation (cv)

ضریب عدم تشخیص

معادل لغت : coefficient of nondetermination

ضریب تشخیص

معادل لغت : coefficient of determination
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account