ثبت نام | ورود

حسابرسی

حسابرسی 40 پرسش
1 آرا 1 پاسخ

فرایند تایید اطلاعات مالی به چند روش است ؟

1 آرا 1 پاسخ

فرضیه های استدلال نفع شخصی را نام ببرید یک مورد را توضیح  دهید

1 آرا 1 پاسخ

معنای درست و منصفانه طبق رویکرد کریستوفر الکساندر توضیح دهید.

1 آرا 1 پاسخ

نامه مدیریت چیست ؟

1 آرا 1 پاسخ

گزارش حسابرسی مشروط چیست ؟

1 آرا 1 پاسخ

انواع ریسک های حسابرسی را شرح دهید.

1 آرا 1 پاسخ

مفهوم ریسک حسابرسی چیست ؟

1 آرا 1 پاسخ

ویژگی های مدارک موید چیست و چه چیزی را تحت تاثیر قرار میدهد؟

1 آرا 1 پاسخ

پنج روش برای کسب شناخت در حسابرسی را نام برده و یک مورد را شرح دهید.

1 آرا 1 پاسخ

ویژگی های کیفی اصلی صورتهای مالی را نام ببرید.

1 آرا 1 پاسخ

ماهیت پدیده های قابل گزارش و قابل حسابرسی را شرح دهید.

1 آرا 1 پاسخ

روش های پاسخگو دانستن حسابرسان در برابر کیفیت عملیاتی که انجام میدهند چیست ؟

1 آرا 1 پاسخ

زمینه های مختلف که ماهیت وظیفه مراقبت حرفه ای حسابرسان را در بر دارند را بیان کنید.

1 آرا 1 پاسخ

چهار مورد از وظایفی که حسابرسان در قبال آنها مسئولیت دارند را بیان کنید.

1 آرا 1 پاسخ

سه مورد از پیشنهاد هایی که در زمینه مقررات گذاری برای استقلال حسابرسان است را نام ببرید.

1 آرا 1 پاسخ

سه فرضیه ی بدیهی که مفهوم مراقبت حرفه ایی بر آن استوار است را بیان کنید.

1 آرا 1 پاسخ

راه حل های پیشنهادی برای استقلال حسابرس را توضیح دهید.

1 آرا 1 پاسخ

سه مورد از منع قانونی و استقلال حسابرس را نام ببرید.

1 آرا 1 پاسخ

هدف اصلی حسابرسی چیست ؟

1 آرا 1 پاسخ

مفاهیم چیست و ایجاد یک مفهوم طی چند مرحله صورت میگیرد

طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account