6

با سلام و تشکر …

من در یک صفحه از دفتر کل حساب هزینه ها ۱۰ قلم از اسناد را اشتباها در قسمت بستانکار نوشتم . آیا بهتر است که روی تک تک شون خط بزنم و اون عدد را در قسمت بدهکار بنویسم ؟ یا دست نزنم و همینطوری بذارم؟

Edited question