28

سلام وقت شما به خیر،سال نو شما مبارک

اگر برای مالیات حقوق هنگام صدور قبض مبلغ صحیح را وارد نکرده باشیم و قبض مالیات حقوق با رقم کمتر و اشتباه صادر و پرداخت شده باشد ،راه حل چیست؟با توجه به اینکه این اشتباه برای سه ماه رخ داده

ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

Edited question