1

با سلام

در سال ۹۹ مبلغی مربوط به ارزش افزوده یه فاکتور را که مشتری پرداخت نکرده بود، خودمان پرداخت و در هزینه های مالی ثبت نمودیم، با توجه به اینکه مشتری مبلغ فوق را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نموده سند اصلاحی چگونه باید ثبت شود؟

Selected answer as best