65

سلام وقت شما به خیر

لیست مالیات حقوق به طور کامل درست رد شده ولی در قسمت خلاصه لیست مبلغ خلاصه لیست ۱۰۰.۰۰۰ریال کمتر وارد و تایید شده و با همین مبلغ قبض صادرشده.

لیست اصلاحی فرستادم و همون لیست اصلی را بارگذاری کردم فقط مبلغ را اصلاح و قبض صادر و پرداخت کردم

کار درستی بوده؟ با دارایی به مشکل نمیخوریم؟

Edited question