39

سلام، وقت بخیر

ساعت کاری بنده جوری هست که عصر کار هستم و مابین ساعت دو تا ده بعد از ظهر در محل کار خود حضور دارم و گاهی برای انجام امور محوله تا ساعت دوازده شب در محل کار خود حضور دارم
ایا بابت ساعات اضافه شب کاری و اضافه کاری باید محاسبه بشه ؟

Edited question