37

من ترک کار یه نیرو رو زدم
ولی بازرس اومده اشتباها زده که طرف بوده
حالا جریمه کردن قطعی هم شده زمان اعتراضش گذشته
راهی داره بشه دفاع کرد یا نه؟

Answered question