1

سلام

اداره دارائی ازمون خواسته “سود و زیان سهم یکی از سهامدارامون” که فوت شده رو در سال ۱۴۰۱ طی نامه ای رسمی بهشون اعلام کنیم، لطفا” راهنمائی می فرمائید به چه صورت باید بهشون اعلام کنیم.

(%۹۰ سهام شرکت بنام این شخصه و شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد ریال ضرر در ترازنامه ثبت کرده)

Selected answer as best