28

باسلام . مدیر عامل یک شرکت حدود ۱۰ میلیارد تومان بصورت شخصی از کسی طلب داشته است . حالا بابت طلب خود از نفر بدهکار وسایل و تجهیزات کار کرده گرفته است ما چگونه می توانیم این وسایل را که بابت طلب خود گرفته در شرکت او بعنوان دارایی ثابت ثبت کنیم چون فاکتور هم ندارد آیا می شود با صورتجلسه و بعنوان آورده مدیر عامل ثبت حسابداری کرد .ممنون اگر ممکن است با ایمیل پاسخ بفرمایید

ab_khalaf@yahoo.com

Answered question