36

با سلام

ما یک شرکت مرغداری داریم که از مالیات معاف میباشد . سال ۱۳۹۹ میزان فروش از ۵ میلیارد تومان بیشتر شده است . آیا ما هم ملزم به ارسال گزارش حسابرسی هستیم ؟ عدم ارسال گزارش چه مشکلی ایجاد میکند ؟

با تشکر

Answered question