4

کارفرما میگه تا ۳ ماه اول بیمه نمیکنم آیا این قانونیه؟

Edited question