1

با سلام

ما درحال انتقال اطلاعات از نرم افزار هلو(ادواری) به سپیدار(دائمی) هستیم چندتا سوال داشتم در این رابطه؟

۱-حساب کنترل سربار برای چه زمانی استفاده میشه؟هزینه هارو در معین خودشون ثبت بشه یا کنترل سربار ؟

۲-خروج ضایعات رو  در سیستم سپیدار به چه صورتی بزنم که سندش ثبت بشه؟

Edited question