6

با سلام

فرق حساب های پرداختنی با سایر حساب های پرداختنی در چیست ؟؟؟

Answered question