34

با سلام

وقت بخیر

شرکت دارای تعداد بالای فاکتور فروش مصرف کننده نهایی است که ارزش افزوده نیز دارد و هر فاکتور زیر حد نصاب معاملات است. ارزش افزوده در سیستم حسابداری شرکت جدا شده است.

حال برای گزارش در سامانه فصلی آیا میشود یک رکورد به ازای جمع تمام فاکتورها ثبت کرد؟

Edited question