61

سلام

وسایل و تجهیزات نقشه برداری جزو اثاثه ثبت میشود یا ملزومات؟

و اگر اورده غیر نقدی باشد در دفتر روزنامه چگونه ثبت میشود

Answered question