39

سلام در یک فروشگاه ، جهت افتتاح حساب در سیستم ، به جای سرمایه نقدی ، کالا موجود می باشد و به عبارتی با بدهی (چک های پرداختنی ) و کالا مشغول به کار شده ، این کالا ها در سیستم به عنوان موجودی کالا در سیستم انبار ثبت شده است ، سوال من اینجاست ثبت سند سرمایه اولیه به چه صورت می باشد ؟

Answered question