36

باسلام.شرکت ما به عنوان نماینده فروش یه نوع محصول هست که ماهانه لیست فروش رو به شرکت مادر میفرستیم و۳۵ درصدفروش سود دریافت میکنیم.حال نحوه ثبت در دفاتر شرکت ما به چه صورت می باشد

Answered question