40

سلام وقت شما به خیر

یک مورد قبض آب و هفت فقره قبض تلفن داریم که مربوط به دوره تابستان(شهریور ماه) هستند و جز ارزش افزوده و خرید وفروش فصلی تابستان آنها را رد نکردیم در صورتی که تمایل به اصلاحیه نداشته باشیم اگر آنها را به تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ ثبت کنیم و جز ارزش افزوده و خرید وفروش فصل پاییز رد کنیم مشکلی نداره ؟ ایا تخلفی صورت میگیرد و مشمول جریمه میشه؟

Edited question