6

لطفا درباره نحوه تهیه جدول بهای تمام شده برای محصولات یک شرکت ساخت و تولید کننده قطعات آسانسور  که ممیز دارایی درخواست کرده ، توضیح دهید

ممنون

Answered question