27

آیا بخشنامه ای مبنی بر اینکه حقوق اسفند ماه ۹۹ که سال کبیسه است ۲۹ روز محاسبه میگردد وجود دارد ؟ و اینکه آیا مبنای عیدی و سنوات ۹۹ نباید ۳۶۶ روز باشد ؟ باتشکر

Answered question