6

طبق بخشنامه افزایش سایر سطوح دستمزدی در بخشنامه مزد سال ۹۸ نسبت به سال قبل معادل ۱۳ درصد بعلاوه روزی ۸۷.۰۴۹ ریال می باشد .

این مبلغ ۸۷,۰۴۹ از چه بابت است ؟

Answered question