28

زمانی که می خواهم یک فایل اکسل را باز کنم به جای فایل موردنظر، صفحه‌ی خالی اکسل باز شده و منوهای بالای صفحه با ابزارهای غیرفعالمی شود .

مشکل را چطور حل کنم ؟

Answered question