5

با سلام

درخصوص تغییر آدرس اشخاص حقیقی گروه سوم (پزشکان):

در صورت خرید مطب و تغییر آدرس و حوزه مالیاتی ، براساس قانون مدت زمان ارسال(انتقال) پرونده مالیاتی از حوزه قدیم به حوزه جدید چقدر است ؟(لطفاً تکالیف مودی را بفرمایید)

با توجه به داشتن کارکنان (۳نفر منشی و ۳نفردستیار پزشک به صورت پاره وقت )در زمان پرکردن فرم تشکیل پرونده مالیاتی در حوزه جدید ، با عنایت به اینکه اطلاعات بیمه ای و حقوقی افراد را در فرم اطلاعات میباست ابراز نمود. مودی تمایلی به انجام تکالیف قانونی ندارد(اعلام و ارسال اظهارنامه مالیات حقوق و اسامی کارکنان از طریقه سامانه مالیات را ندارد).(لطفا عواقب عدم رعایت تکایف مقرر در قانون را بفرماایید )؟

با عنایت به تکالیف قانونی(ماده۳۶) درخصوص بیمه نمودن کارکنان و انجام تکالیف مربوطه ، کارفرما تمایلی به تشکیل پروند و بیمه نمودن کارکنان ندارد .(لطفا عواقب عدم رعایت تکایف مقرر در قانون را بفرمایید )؟

با تشکر

Answered question