52

با سلام

فاکتورهایی که به صورت نقدی پرداخت میشوند یک مبلغ خیلی کم اون مبلغ پولی پرداختی با فاکتور تفاوت دارد برای مثال:

عدد فاکتور : ۲۰۸۰۶۵۹

عدد پرداختی: ۲۰۸۰۰۰۰

۶۵۹ ریال اختلاف داره ، اینو به عنوان تخفیف نقدی در نظر بگیریم؟؟

برای اعداد بزرگتر به عنوان تخفیف پرداخت نقدی در نظر میگیرم ولی مبالغ کم نمیدونم چطوری سند حساب داری بزنم، ممنو میشم راهنمایی کنید.

Unselected an answer