4

فرق بین روش ثبت ادواری و دائمی موجودی کالا چیست ؟

Answered question