36

سلان وقت شما به خیر

در رابطه با سامانه جامع انبارها

۱.بارنامه هایی که مربوط به خرید و فروش های رسمی نیستند باید رد یا تایید شوند؟

۲.اگر بارنامه ای مربوط به فروش رسمی باشه و ابتدا این بارنامه تایید و بعد به اشتباه رد بشه (یک مرتبه فرصت ویرایش را از دست بدیم) چه اتفاقی میفته؟

۳.اصلا اگر به  طور کلی بارنامه ها را در این سامانه رد یا تائید نکنیم چه اتفاقی میفته؟ این کار لزومی داره؟

Answered question