24

سلام
یه فیش پرداخت شده مالیاتی دارم که نوشته حق تمبر عملکرد ۹۹ سند حسابداریش چیه و بابت چه چیزی حق تمبر پرداخت میشه

Answered question