1

وقت بخیر

برای ثبت بهای تمام شده ساختمان دریک شرکت ساختمان سازی،قبلا تمامی خریدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی مربوط به ساخت در سرفصل هزینه ها(کد۶) ثبت شده.

باتوجه به اینکه این سرفصل در پایان سال بسته و صفر می شود و ممکنه ساخت یک ساختمان بیشتر از یکسال طول بکشه،آیا باید اصلاح طبقه بندی هزینه ها انجام بشه؟سند اصلاحی به چه صورت هست؟

Answered question