1

با سلام و احترام.

شرکتی ملکی به ارزش ۲۵میلیون تومان در چندین سال پیش خریداری کرده (سند در زمان خرید: ساختمان۲۵ بد  و بانک۲۵  بس).

در سال ۱۴۰۱این ملک  به صورت مشارکت جهت ساخت آپارتمان ۴واحدی ( ۲واحد برای شرکت و ۲واحد برای سازنده) واگذار شد ،درسال ۱۴۰۲، واحدهای شرکت تحویل شد که ارزش هر واحد ۳میلیارد تومان میباشد، یکی از واحدها فروش رفته و مبلغ ۳میلیارد به حساب موسسه آمده و یک واحد مانده که .ممنون میشم در خصوص روند ثبت حسابداری راهنمایی بفرمایید

نکته :۱-تجدید ارزیابی به صورت رسمی صورت نگرفنه

۲-موسسه فقط زمین را در اختیار سازنده قرار داده و هیچ مبلغی پرداخت نکرده

Answered question