1

چند بسته از محصولات اکه طریق پست برای مشتری های خودمون ارسال کردیم متاسفانه در اداره پست مفقود شد و جهت اعلام خسارت اقدام کردیم. سند حسابداری موارد زیر را راهنمایی بفرمایید ممنون میشم:

-در حال حاضر چه سندی حسابداری بابت این مفقودی که فاکتور فروش براش زده شده را باید بزنیم که بعدا در رسیدگی مالیاتی به عنوان فروش و درآمد برای ما لحاظ نشود و همچنین سند حسابداری عودت وجه مشتری

-سند حسابداری و کدینگ ، نبود کالا در انبار به جهت مفقود شدن

-سند حسابداری و کدینگ ، اعلام خسارت به پست و هم چنین بعد از اینکه شرکت پست خسارت ما را واریز کرد

Answered question