6

باسلام.در خصوص سهم اتاق بازرگانی از سه در هزار درآمد مشمول مالیات مبنای محاسبه فروش یا درآمد مشمول مالیات می باشد یا سود حاصل از فروش؟با تشکر.

Edited question