7

یک شرکت تامین نیروی انسانی در سال ۹۶ درآمدی را کسب کرده است که در معاملات فصلی اعلام نکرده حال طرف دوم معامله این درآمد را تحت عنوان هزینه خود در معاملات فصلی اعلام کرده و ممیز بابت کتمان این درآمد شرکت را جریمه نموده حال این سوال را دارم که اکنون که شرکت جریمه شده است می‌تواند این درآمد را در سال ۹۷ در آمار معاملات خود اعلام کند و در بستانکار سود و زیان انباشته ثبت نماید؟ و آیا در رسیدگی سال ۹۷ قابل توجیه هست یا خیر؟ ممنون

Answered question