5

در واقع ، یک آرایشگاه در سال ۹۶ و ۹۷ فعالیتی انجام نداد ولی طی رسیدگی برای سال۹۴و۹۵و۹۶ براش مالیات در نظر گرفته شده و از انجاییکه کلا هیچ کار مالیاتی از جمله اظهارنامه انجام نمیداده ی سری جرایم غیرقابل بخشودگی هم داره برای همین برای سال ۹۷اظهارنامه صفر ارسال شده … ولی فعالیتی نداشته .

حالا سوال من اینه که میتونه الان اعلام کنه که اون زمان فعالیت نداشته ؟ چه مستنداتی برای اثبات آن لازم داره ؟ اگر نه که برای سال ۹۸ چطور باید اعلام عدم فعالیت کنه ؟ آیا لازمه جواز کسبش هم باطل کنه؟

Edited question