1

سلام وقت بخیر

سوالم اینه که در تنظیم لیست بیمه آیتمی به نام شغل دارد

مثال

حسابدار ۱ ُحسابدار ۲ ُ کارمند۱ ُ کارمند ۲ ُ و ….

منظور چیست ؟

Answered question