1

مجموع خریدهایی که از یک شخص تا به امروز داشتیم زیر ۵ درصد حد نصاب بودن و فاکتور رسمی از فروشنده گرفته نشده ، ولی الان یک خریدی خواهیم داشت که بالای حد نصاب خواهد بود ، الان بابت خریدهای قبلی که فاکتور رسمی گرفته نشده و فقط فاکتور آخری فاکتور رسمی خواهد داشت آیا از این بابت مشکل و جریمه ای متوجه ما خواهد بود به دلیل اینکه فقط یک فاکتور رسمی داریم و مابقی غیر رسمی در سامانه معاملات فصلی گزارش داده خواهد شد؟

Answered question