26

با سلام

فرمت ضمانتنامه بانکی در سال ۱۴۰۰ به چه صورت می باشد ؟

Edited question