5

در خصوص ماده ۱۰۰ ق م م امکانش هست ی توضیحی بدین ؟ و آیا الزامی وجود داره برای استفاده ازش یا نه؟

Edited question