66

باعرض سلام و ادب

اینجانب در ساال ۹۳ جهت ثبت شرکت با مسولیت محدود نشانی منزل مسکونی والدینم را معرفی کردم شرکت تا سال ۹۹ که منحل کردم فاقد فعالیت بود فقط ثبت شده روی کاغذ باقی ماند اکنون اداره دارایی  مبلغ زیادی بابت مالیات اجاره منزل مسکونی والدینم مطالبه می نماید در حالیکه اصلا شرکتی تشکیل نشده مبلغی بابت اجاره داده یا گرفته نشده

استدعا دارم در صورت امکان  راهنمایی بفرمایید

Selected answer as best