1

اگه حقوق پرسنل شرکتی طبق حداقل وزارت کار باشد باز هم باید برای مالیات ثبت بشه؟

Answered question