43

سلام

یکی از پرسنل ما در حال استفاده از مرخصی زایمان هستند
مبلغ حقوق ایشون تو لیست بیمه ماهانه ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال رد شده
حالا سوال من اینکه مبلغ حقوق بابت مرخصی زایمان چقدر هست ؟

Edited question