8

با سلام خداقوت بابت زحمتی که برای جواب سوال ارزش فعلی کشیدین ممنونم. فقط شرمنده میخواستم اگه میشه با نرخ تنزیل بالاتری حساب بشه که دوره برگشت سرمایه ۲.۵ بشه . میشه مجددا حساب کنید که هم دوره برگشت سرمایه ۲.۵ وهم نرخ بازده ۲۷درصد بشه . ممنون میشم

این جواب هاتون بود

محاسبه فرض می کنیم نرخ تنزیل ۱۸ درصد و دوره بهره برداری ۴ سال است؛ بنابراین:

۱-خالص عایدی سالیانه حاصل از طرح برابراست با:

oi=۵۴۰,۱۲۲-۱۶۱,۹۴۲=۳۷۸,۱۸۰

۲- محاسبه ارزش فعلی خالص:

NPV=PV-I=۱,۰۱۷,۳۰۴-۴۹۶,۲۷۷=۵۲۱,۰۲۷

*pvif=۱/i^n=۱/۰.۱۸^۴=۰.۵۱

*pvifa=(۱-pvif)/i=(۱-۰.۵۱)/۰.۱۸=۲.۶۹

*PV=۳۷۸,۱۸۰*۲.۶۹=۱,۰۱۷,۳۰۴

۳- دوره بازگشت سرمایه تقریبا برابر با ۱ سال و ۴ ماه

Edited question