1

سلام

برای محاسبه خالص حساب دریافتنی در روش درصدی از فروش های نسیه، اگه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مانده داشته باشه ایا باید مانده نهایی ذخیره رو از حساب دریافتنی کم کنیم یا همان عددی که برا ذخیره گیری نیازه؟

در پایان سال فروش خالص ۷۵میلیون ریال ،مانده حساب های دریافتنی ۸۵۰۰۰۰۰ریال،ذخیره م م ۵۰۰۰۰ریال بدهکار  و معادل یک درصد مبلغ فروش خالص به عنوان ذخیره محاسبه و منظور شده،خالص حساب های دریافتنی چند ریال گزارش می شود؟

ممنون میشم سوال رو حل کنید

Answered question