1

باسلام

لطفا در خصوص محاسبه مبلغ هزینه اجاره،درصورتی که مبلغ خالص پرداختی به موجر ماهی ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشه و مستاجر شخص حقوقی و موجر شخصی حقیقی باشد راهنمایی فرمایید چه مبلغی به عنواه هزینه اجاره و چه مبلغی به عنوان مالیات در نظر گرفته میشود؟

Unselected an answer