30

سلام وقت بخیر

مرخصی زایمان برای همسر هم شامل میشه ؟

یعنی آقایان هم می تونند مدتی از زایمان یا بعد از زایمان مرخصی بگیرند ؟

Edited question