5

آیا فقط معاملات که مربوط به فروش کالا یا خدمات هست باید در سامانه دارایی اعلام شود یا هرگونه معاملاتی را باید اعلام کرد مانند فروش دارایی ثابت یک شرکت؟

Answered question